Důležitá změna v ordinačních hodinách!!!

Milí pacienti,

v souladu s nařízením MZd ČR (Algoritmus přednemocniční péče, ze dne 13.10.2021, viz odkaz: https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/) přijímáme do naší ordinace k vyšetření a léčbě i pacienty s příznaky COVID-19. Pro tento účel byly od 8.11.2021 (až do odvolání) vyhrazeny následující hodiny, tj. "doba infekčního provozu":

 - v pondělí až středu dopoledne vždy mezi 9:15 a 11:15 hod.

 - ve čtvrtek odpoledne mezi 18:00 - 19:00 hod.

 - v pátek dopoledne mezi 9:00 - 10:00 hod.

Po uvedené době bude čekárna vždy dezinfikována ozonem (proto bude např. v čase polední pauzy pro pacienty na 30 minut uzavřena). Ranní a odpolední provoz zůstavá bez úprav a je vyhrazen pro pacienty bez příznaků respirační infekce či nemoci COVID-19 (čili bez zvýšené teploty, rýmy, kašle, dušnosti, bolestí hlavy, svalů či kloubů, bez ztráty chuti či čichu, bez průjmů).

Žádáme vás, aby jste respektovali uvedené nařízení a v daném čase, nejste-li infekční, ordinaci nenavštěvovali. Nemůžeme totiž zaručit, že se na Vás v čekárně nepřenese jakákoliv respirační infekční nemoc (včetně COVID-19), přestože budete v odstupu 2 m od nemocných. Toto platí pro všechny, zejména však pro seniory a rizikové pacienty s obezitou, diabetem, chronickou obstrukční plicní chorobou, onkologickými diagnózami atd.

Pacienty s celkovými příznaky respirační (kapénkové) infekce důrazně žádáme, aby nenavštěvovali ordinaci v jiném čase, než je uvedený jako doba infekčního provozu. V opačném případě nebudou vyšetřeni - mohou využít buď telefonické konzultace s lékařem, anebo nemocniční péči.

Věříme, že toto opatření (platné až do odvolání) pochopíte a přijmete. Je to ve vašem vlastním zájmu. Děkujeme.

Ambulance praktického lékaře pro dospělé

Milí pacienti.

Tento web jsme vytvořili proto, abychom vám i nám usnadnili vzájemnou komunikaci a zefektivnili naše služby pro vás. Pokud by jste zde přivítali nějaká rozšíření či úpravy, budeme vděční za vaši zpětnou vazbu. Věříme, že si na toto prostředí rychle zvyknete a časem zde najdete (téměř) vše, co potřebujete. :-)

Za tým naší ordinace

z úctou váš (nový) praktický lékař

Norbert Cibiček

 

lékaři:

 

MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.

MUDr. Ľubica Víchová (zastupuje dr. Cibička - v pátky a v případě jeho nepřítomnosti)

zdrav. sestra: Ivana Vavříková
asistentka: Andrea Gülmez
IČO: 09425446
IČZ / IČP: 92193000
adresa: Studentská 1431, 753 01 Hranice
telefon: 581 602 700 (mobil: 737 324 785, v pátek: 601 584 385)
emaily:

sestra.nordinace@gmail.com (asistentka)

info@nordinace.cz (lékař)

Hlavní menu

Stranka | by Dr. Radut