Dovolená

6.2. – 10.2. 2023

Akutní stavy ošetří MUDr. Švachová ve své ordinaci v hotelu Cementář, tel. 581 601 629 (po-pá 7:30-12:00, út 10-17).

RESPIRÁTORY V ČEKÁRNĚ

Buďme k sobě navzájem ohleduplní!

Prosíme všechny pacienty, kteří jeví známky infekčního onemocnění, tj. mají kterýkoliv z příznaků - zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, průjem, zvracení, či bolesti kloubů a svalů, aby vstupovali do čekárny naší ordinace s respirátorem a přicházeli ve vyhrazených hodinách (viz "infekční doba ordinace"). Nošení respirátoru v ordinaci je vzhledem k potenciální infekčnosti v době pandemie velmi žádoucí i v případě, že příznaky infekce (zatím) nemáte.

Nerespektování tohoto jednoduchého opatření je projevem hrubé ignorance vůči ostatním (neinfekčním) pacientům, zejm. seniorům, kteří mohou trpět např. rakovinou, cukrovkou či srdečním selháváním a získání infekčního onemocnění v čekárně od mladšího, jinak zdravého a silného jedince je může ohrozit na životě.

Platba kreditní kartou

Milí pacienti,

služby nehrazené zdravotními pojišťovnami lze u nás nově platit i platební kartou.

Antigenní testování na Covid-19

Milí pacienti,

v naší ordinaci nyní provádíme antigenní testování na onemocnění Covid-19 (tzv. Rapid Antigen Test, RAT, který je pro tento účel schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR). Test provádíme jak v klinicky indikovaných případech (v tomto případě je plně hrazen pojišťovnou), tak pro samoplátce (např. z důvodu prokázání negativity, v tomto případě za úhradu 200 Kč). Certifikát s výsledkem je ke stažení ve formátu pdf na webových stránkách: www.ocko.uzis.cz, nebo Vám jej na požádání zdarma vytiskneme.

Důležitá změna v ordinačních hodinách!!!

Milí pacienti,

v souladu s nařízením MZd ČR (Algoritmus přednemocniční péče, ze dne 13.10.2021, viz odkaz: https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/) přijímáme do naší ordinace k vyšetření a léčbě i pacienty s příznaky COVID-19. Pro tento účel byly od 8.11.2021 (až do odvolání) vyhrazeny následující hodiny, tj. "doba infekčního provozu":

 - v pondělí až středu dopoledne vždy mezi 9:15 a 11:15 hod.

 - ve čtvrtek odpoledne mezi 18:00 - 19:00 hod.

 - v pátek dopoledne mezi 9:00 - 10:00 hod.

Po uvedené době bude čekárna vždy dezinfikována ozonem (proto bude např. v čase polední pauzy pro pacienty na 30 minut uzavřena). Ranní a odpolední provoz zůstavá bez úprav a je vyhrazen pro pacienty bez příznaků respirační infekce či nemoci COVID-19 (čili bez zvýšené teploty, rýmy, kašle, dušnosti, bolestí hlavy, svalů či kloubů, bez ztráty chuti či čichu, bez průjmů).

Žádáme vás, aby jste respektovali uvedené nařízení a v daném čase, nejste-li infekční, ordinaci nenavštěvovali. Nemůžeme totiž zaručit, že se na Vás v čekárně nepřenese jakákoliv respirační infekční nemoc (včetně COVID-19), přestože budete v odstupu 2 m od nemocných. Toto platí pro všechny, zejména však pro seniory a rizikové pacienty s obezitou, diabetem, chronickou obstrukční plicní chorobou, onkologickými diagnózami atd.

Pacienty s celkovými příznaky respirační (kapénkové) infekce důrazně žádáme, aby nenavštěvovali ordinaci v jiném čase, než je uvedený jako doba infekčního provozu. V opačném případě nebudou vyšetřeni - mohou využít buď telefonické konzultace s lékařem, anebo nemocniční péči.

Věříme, že toto opatření (platné až do odvolání) pochopíte a přijmete. Je to ve vašem vlastním zájmu. Děkujeme.

Ambulance praktického lékaře pro dospělé

Milí pacienti.

Tento web jsme vytvořili proto, abychom vám i nám usnadnili vzájemnou komunikaci a zefektivnili naše služby pro vás. Pokud by jste zde přivítali nějaká rozšíření či úpravy, budeme vděční za vaši zpětnou vazbu. Věříme, že si na toto prostředí rychle zvyknete a časem zde najdete (téměř) vše, co potřebujete. :-)

Za tým naší ordinace

z úctou váš (nový) praktický lékař

Norbert Cibiček

 

lékaři:

 

MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.

MUDr. Ľubica Víchová (zastupuje dr. Cibička - v pátky a v případě jeho nepřítomnosti)

zdrav. sestra: Ivana Vavříková
asistentka: Andrea Gülmez
IČO: 09425446
IČZ / IČP: 92193000
adresa: Studentská 1431, 753 01 Hranice
telefon: 581 602 700 (zdrav. sestra), 737 324 785 (lékař v po - čt), 601 584 385 (lékař v pá), 723 378 859 (asistentka)
emaily:

sestra.nordinace@gmail.com (asistentka)

info@nordinace.cz (lékař)

Hlavní menu

Stranka | by Dr. Radut