Aktuálně

RESPIRÁTORY V ČEKÁRNĚ

(14. 7. 2022)

Buďme k sobě navzájem ohleduplní!

Prosíme všechny pacienty, kteří jeví známky infekčního onemocnění, tj. mají kterýkoliv z příznaků - zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, průjem, zvracení, či bolesti kloubů a svalů, aby vstupovali do čekárny naší ordinace s respirátorem a přicházeli ve vyhrazených hodinách (viz "infekční doba ordinace"). Nošení respirátoru v ordinaci je vzhledem k potenciální infekčnosti v době pandemie velmi žádoucí i v případě, že příznaky infekce (zatím) nemáte.

Nerespektování tohoto jednoduchého opatření je projevem hrubé ignorance vůči ostatním (neinfekčním) pacientům, zejm. seniorům, kteří mohou trpět např. rakovinou, cukrovkou či srdečním selháváním a získání infekčního onemocnění v čekárně od mladšího, jinak zdravého a silného jedince je může ohrozit na životě.

Stránky

E-recepty: žádáme pacienty, kteří jsou u nás dispenzarizovaní (s hypertenzí, diabetem, poruchou funkce ŠŽ...), aby pravidelně navštěvovali naši ambulanci a nenechávali si příliš dlouho předepisovat léky po telefonu bez klinického vyšetření. Kontroly mají probíhat minimálně jednou za půl roku, proto po dvou předpisech léků (tj. 2x na tři měsíce) další recept nebude vydán jinak, než v rámci řádného ambulantního vyšetření (včetně potřebných odběrů krve, moči). Děkujeme za pochopení.

Žádáme pacienty, aby do prostor čekárny a ordinace vstupovali se zakrytím úst a nosu čistou rouškou nebo respirátorem. V odběrové místnosti (u sestřičky) si pacient vydezinfikuje ruce a bude mu změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.

Pokud to nevyžaduje naléhavost Vašeho zdravotního stavu, prosíme, aby jste nerušili zdravotní sestru klepáním na dveře ordinace. Děkujeme.

Žádáme všechny naše pacienty, aby v maximální možné míře využívali k předpisu receptů a k objednání se k lékaři tento web. Telefonické žádosti a objednání jsou určeny těm nemocným, kteří nemají k dispozici internet, případně s ním neumí pracovat (zejm. senioři).

Farmaceutické reprezentanty prosíme, aby se před návštěvou ordinace laskavě objednali - optimálně přes tento web, případně telefonicky (na č. 581 602 700).

Tento web slouží i pro kontaktování lékaře v případě, že nemocný potřebuje vysvětlení, radu, doporučení, či recept a z různých důvodů (aktuální vzdálenosti či dostupnosti transportu, zdravotního stavu či epidemiologické situace) se nemůže dostat do ordinace. Prosím, využijte v takovém případě kolonku "Napište nám" a v případě potřeby přiložte oscanovanou zprávu z hospitalizace či odborného vyšetření, event. fotografii postiženého místa (okrsku kůže). Tato služba nenahrazuje kontrolní vyšetření indikované při propuštění z nemocnice!

 

Hlavní menu

Stranka | by Dr. Radut